Húsvéti programok

Virágvasárnap 10.00 passióolvasás az énekkar szolgálatával
Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda 18.00 esti áhítatok Jézus szavai a kereszten címmel 
Nagycsütörtök 18.00 úrvacsorai istentisztelet 
Nagypéntek 10.00 istentisztelet passióolvasással, úrvacsoraosztással; 18 órakor esti elcsendesedés

Húsvétvasárnap
05.25 – hajnali liturgia a templomban, utána kalácsos reggeli a közösségi teremben
10.00 – istentisztelet úrvacsoraosztással
14.30 – istentisztelet úrvacsoraosztással Gyálon
16.00 – istentisztelet úrvacsoraosztással Üllőn
Húsvéthétfő
10.00 – istentisztelet úrvacsoraosztással