Hittanórák

A hittanórákat érintő változásokról, a hit- és erkölcstanórákról ide kattintva olvashat.

A gyerekeknek év közben az iskolákban és az óvodákban hittanórákat tartunk. Az óvodában eljátsszuk a bibliai történeteket, színezünk, feladatokat oldunk meg, vagy kártyákon követjük végig, hogy az Ószövetség és az Újszövetség szereplői mit cselekedtek. Tanulunk Dávidról, aki legyőzte Góliátot; Mózesről, akit egy kosárban rejtett el az anyukája; és beszélünk arról is, hogy Jézus hogyan gyógyította meg a betegeket. Természetesen a hittanórán elmaradhatatlan a gitáros éneklés!

Az iskolás gyerekek már tankönyvből követhetik végig a bibliai eseményeket.

Tankönyveinket evangélikus lelkészek és hitoktatók írták – többek között vecsési lelkészünk, Heinemann Ildikó is -, és Szűcs Édua grafikus illusztrálta. A különböző korosztályoknak megfelelő szövegeket változatos és érdekes feladatok követik, amelyek segítségével a gyerekek játszva megtanulják a történeteket. A továbbgondolkodást pedig kérdések segítik ezekben a könnyen kezelhető, remek kivitelezésű könyvekben.

Az elsősökkel Isten ajándékairól beszélgetünk: a Földről, a családról, a keresztények nagy családjáról.

A másodikosokkal a Biblia azon szakaszait tanulmányozzuk, amelyekben elindult valaki a hit útján. Először az ószövetségi ősapák történeteit ismerik meg: Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot, Józsefet. Az év második felében Jézus tanítványairól és gyógyításairól is tanulunk.

A harmadik osztályosok tankönyvének címe: Isten cselekszik. Ennek megfelelően először Isten teremtéséről beszélünk, majd Noé bárkájáról és a bábeli toronyról. Azután arról, hogy Isten hogyan szólította meg Sámuelt vagy Máriát, és hogy minket hogyan szólít meg. Megtanuljuk használni a Bibliát. A negyedikesek tankönyvének az egyik szerzője Heinemann Ildikó, gyülekezetünk lelkésze. Jézus példázataival és gyógyításaival foglalkozunk, majd az ószövetségi Dávid királyt ismerjük meg. Az ötödikesek újszövetségi bibliaismeretet, a hatodikosok pedig az ószövetségi bibliaismeretet sajátítják el. Hetedik osztályban egyháztörténettel és az egyháztörténet nagy alakjaival foglalkozunk.

A hetedik osztály már a konfirmációra való felkészülés éve. A konfirmáció pünkösdkor történik gyülekezetünkben. Ennek során válik a fiatal a gyülekezet teljes jogú tagjává, ekkor vehet először úrvacsorát.